12 พฤศจิกายน 2553

วิธี แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ.

 $text="08/02/2559"; // นี่คือรูปแบบเดิมที่เรามี

 $text=preg_split("/\//",$text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
 $text=$text[0]."/".$text[1]."/".($text[2]-543);
 echo $text;

 เมื่อทำการแปลง ค.ศ. เราก็จะได้รูปแบบดังนี้ 08/02/2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น